கங்கா
	


	

	
 
	
 
5:40:00 PM         Thursday, September 21, 2023

கங்கா

Display: List Grid
Show:
Sort By:
பிறப்பிடம்:இந்தியாவின் இமயமலையில்உத்தராகண்டம் மாநிலத்திலுள்ள கங்கோத்ரியில் தொடங்கும் பாகிரதி நதியானது, தேவப்பிரயாக்எனுமிடத்தில் அலக்நந்தா ஆற்றுடன் கலந்து கங்கையாகிறது. இமயமலையில் சுமார் 22,000 அடி உயரத்தில் உற்பத்தியாகிறது. 10,300 அடி உயரத்தில் பாகீர..
$0.00
×
×
×
×
×
×
×