யமுனா 
	


	

	
 
	
 
3:14:01 AM         Sunday, July 21, 2024

யமுனா

Display: List Grid
Show:
Sort By:
  பிறப்பிடம்: வட இந்தியாவின் முக்கியமான ஆறுகளுள் உத்தராஞ்சல் மாநிலத்தில் இமய மலையில் அமைந்துள்ள யமுனோத்ரி தொடங்கும் இந்த ஆறு, தில்லி, ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்கள் வழியாக ஓடி, உத்தரப் பிரதேசத்தின் அ..
$0.00
×
×
×
×
×
×
×