கோதாவரி 
	


	

	
 
	
 
3:36:29 PM         Saturday, July 13, 2024

கோதாவரி

Display: List Grid
Show:
Sort By:
பிறப்பிடம்: இந்தியாவில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் நாசிக் நகருக்கு அருகில் திரிம்பாக் என்னுமிடத்தில் உற்பத்தியாகிறது. திரிம்பாக் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில்உள்ளது. கிழக்கு நோக்கி தக்காண மேட்டுநிலத்தில் பாய்ந்து மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஆந்திர பிரதேச மாநிலங்..
$0.00
×
×
×
×
×
×
×