நர்மதை 




	


	

























	




 




	








 




5:30:52 PM         Thursday, September 21, 2023

நர்மதை

Display: List Grid
Show:
Sort By:
பிறப்பிடம்: இந்தியாவில் மைகான் மலைத்தொடரில் அமர்கண்ட் சிகரத்தில் தோன்றி விந்திய சாத்பூரா மலைகளுக்கிடையில் பாய்ந்து நர்மதா மாவட்டம் வழியாக அரபிக் கடலில் கலக்கின்றது. மேற்கு நோக்கி ஓடும் ஆறுகளில் இது பெரியது ஆகும். கோதாவரி மற்றும்கிருஷ்ணா நதிகளை அடுத்த..
$0.00
×
×
×
×
×
×
×