ஷிகார்புர் கிராமம் - பங்காளதேஷ்
	


	

	
 
	
 
3:18:03 AM         Sunday, July 14, 2024

ஷிகார்புர் கிராமம் - பங்காளதேஷ்

Display: List Grid
Show:
Sort By:
ஷிகார்பூர் சுகந்தா தேவி திருத்தல அமைவிடம் :  இந்தியாவில் பங்களாதேஷ், இமயமலைச் சரிவில் ஷிகார்பூர் கிராமத்தில் வடக்கே 15 கி.மீ பாரிசாலில் அமைந்துள்ள சக்தி பீடங்களில் சுகந்தா தேவி கோவில் ஒன்றாகும் . சிறப்புக்கள் : தேவியின் மூக்கு இங்கே விழுந..
$0.00
×
×
×
×
×
×
×